Wyniki weryfikacji

projektów zgłoszonych w czasie konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2019 na realizację zadań, wskazanych przez mieszkańców.

 

 

1.Remont ul. Biskupa Jana Dantyszka

Koszt szacunkowy:  185.000 zł

Opis projektu: Demontaż istniejącej kostki brukowej, krawężników i podbudowy. Wykonanie nowej podbudowy, obsadzenie nowych krawężników oraz ułożenie nowej kostki brukowej o gr. 8 cm.

Remont drogi na odcinku o długości 170 m, tj. 1020 m2.

Wynik weryfikacji: pozytywny

 

 

2.Rozbudowa zespołu pomostów na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie przy ul. Chełmińskiej

Szacunkowy koszt: 65 000 zł (po weryfikacji)

Opis projektu: dołączenie do istniejących już pomostów pięciu kolejnych elementów pływających o roz. 6×2,4 m

Wynik weryfikacji: negatywny

Projekt generuje dodatkowe koszty corocznego utrzymania i opłat za cumowanie łodzi, wykonania operatu wodno-prawnego, pozwolenia wodno-prawnego.

 

3.Wąbrzeskie SOS dla zwierząt

Koszt szacunkowy:  12 000 zł

Opis projektu: regulacja populacji bezdomnych zwierząt na terenie miasta poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji oraz ich leczenie w gabinetach weterynaryjnych. Po wykonanych zabiegach opiekę nad zwierzętami sprawuje Stowarzyszenie SOS dla Zwierząt

Wynik weryfikacji: pozytywny

 

4.Bezpieczne chodniki

Koszt szacunkowy: 68 400 zł

Opis projektu: remont 4 odcinków chodnika o długościach: 60 m, 70 m, 80 m i 22 m (wg mapki)

Wynik weryfikacji: pozytywny

 

5.Ścieżka do jazdy na rolkach

Koszt szacunkowy: 42.000 zł (po weryfikacji)

Opis projektu: budowa ścieżki do jazdy na rolkach dla dzieci wokół boiska sportowego na ul. Legionistów

Wynik weryfikacji: pozytywny

 

6.Miejska szopka bożonarodzeniowa

Koszt szacunkowy: 25 000 zł

Opis projektu: Wykonanie drewnianych figur Świętej Rodziny (Jezusa Chrystusa, Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa) i dwóch aniołów oraz modernizacja istniejącej szopki, wystawianej na Plac Jana Pawła II  w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Wynik weryfikacji: pozytywny

 

 

7.Zakup samochodu uniwersalnego dla WDK

Koszt szacunkowy:  125 000 zł

Opis projektu:  samochód osobowo-dostawczy do przewozu ładunków i osób (do 9).  W zasobach gminie miejskiej Wąbrzeźno ani w jednostkach samorządowych brakuje samochodu osobowo-dostawczego. Pojazd wykorzystywany byłby przy organizacji imprez miejskich oraz do transportu  osobowego dla grup zaangażowanych z życie kulturalne miasta.

Wynik weryfikacji: negatywny

Projekt odrzucony. Zakup samochodu dla WDK jest zadaniem inwestycyjnym jednostki.

Wąbrzeźno, 8 sierpnia 2018 r.