Informacje

Ruszyła czwarta edycja budżetu obywatelskiego Wąbrzeźna. Zgłaszajcie swoje pomysły – decydujcie na co wydać te pieniądze!

 

 BO - 4. edycja - strona

Jak przebiegać będą konsultacje

W projekcie budżetu miasta na 2018 rok, który ma być przygotowany do 15 listopada 2017 roku, wydzielona będzie kwota 300.000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zadania, które zgłoszą mieszkańcy Wąbrzeźna w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Cała procedura prowadzona jest w ramach konsultacji społecznych, przy pomocy ankiet.

 

Kto może zgłaszać zadania?

Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy mają ukończone co najmniej 16 lat.

Każdy będzie mógł złożyć JEDEN projekt zadania. Projekt musi poprzeć co najmniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna.

Projekt należy wpisać na ankiecie – wniosku, do której należy dołączyć – ankietę – listę poparcia.

 

Kto może poprzeć projekt?

Projekt może poprzeć mieszkaniec Wąbrzeźna, który ma ukończone minimum 16 lat. Swojego poparcia można udzielać dowolnej liczbie projektów.

 

Jakie zadania?

Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni, dotyczące organizacji imprez kulturalnych, sportowych itp. Trzeba pamiętać tylko o tym, aby charakteryzował ich trwały cel publiczny oraz żeby nie były sprzeczne z obowiązującymi w Wąbrzeźnie planami, programami oraz obowiązującymi przepisami prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności. Należy też pamiętać o tym, aby szacunkowa wartość zgłoszonego do wykonania zadania nie przekroczyła kwoty 300.000 zł.

 

Termin zgłaszania

Projekty zadań można zgłaszać do 30 czerwca 2017 r.

Projekt należy złożyć na formularzu „ankieta-wniosek”. Obowiązkowo trzeba do niego dołączyć ankietę-listę poparcia dla projektu zadania.

Pamiętajcie, Wasz projekt musi poprzeć co najmniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna. (Z praktyki już wiemy, że dobrze jest zebrać więcej niż sześć podpisów.)

Wniosek wraz z listą poparcia należy złożyć najpóźniej 30 czerwca 2017r. w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) lub przesłać na adres: Urząd Miasta, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem „Budżet obywatelski” (w tym przypadku decydować będzie data stempla pocztowego).

Druki ankiety-wniosku oraz ankiety-poparcia można pobrać  TUTAJ lub w sekretariacie Urzędu Miasta (pok. nr 20, ul. Wolności 18).

 

Weryfikacja wniosków

Projekty złożone przez mieszkańców zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i prawnym. Lista tych, które pozytywnie przejdą tę procedurę, zostanie opublikowana do 10 sierpnia 2017 r.

Wszystkie projekty, które przejdą weryfikację, wezmą udział w głosowaniu.

 

Głosowanie

Głosowanie rozpocznie się 11 sierpnia i trwać będzie do 15 września 2017 r., do godz. 14.00.

W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec Wąbrzeźna, który ukończył co najmniej 16 lat i jest zameldowany w Wąbrzeźnie. Głosować można tylko raz. Swojego poparcia możemy udzielić dowolnej liczbie projektów z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie będzie mogła przekroczyć 300.000 zł.

Głosowanie odbędzie się poprzez „ankietę-głosowanie”, którą po wypełnieniu trzeba będzie złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Wolności 18 z dopiskiem „Budżet obywatelski”, najpóźniej do 15 września 2017 roku do godz. 14.00.

Uwaga! Źle wypełniona ankieta – głosowanie lub na której będą skreślenia lub poprawki nie będzie brana pod uwagę, głos będzie nieważny. Prosimy zatem przy wypełnianiu ankiety pamiętać o tej zasadzie!

 

Wyniki głosowania

Po zweryfikowaniu oddanych głosów, ich zsumowaniu, zadania, które uzyskają największą liczbę głosów – aż do wyczerpania kwoty 300.000 zł, zostaną umieszczone w projekcie budżetu na 2018 rok.

Lista oraz wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 10 października 2017 r.

 

Zarządzenie wraz z wzorami ankiet zamieszczone jest w zakładce „Podstawa prawna

 

Uwaga!

Zanim przystąpimy do udziału w konsultacji – przeczytajmy uważnie zarządzenie burmistrza.

Czekamy na Wasze projekty!