Informacje

Nie będzie głosowania

Zadania, zgłoszone przez Mieszkańców do 5. edycji budżetu obywatelskiego, które otrzymały pozytywny wynik weryfikacji zostaną wpisane do projektu budżetu na 2019 rok

Do piątej edycji naszego „budżetu obywatelskiego” zgłoszono – jak już informowaliśmy – siedem zadań. W puli jest – jak w poprzednich edycjach – 300 000 zł. Przypomnijmy – wstępną weryfikację, dotyczącą podstawowych zasad udziału w konsultacji, wszyscy przeszli pomyślnie.

Kolejny etap sprawdzania dotyczył już wskazanego zadania i zakończył się pozytywnie dla pięciu wnioskodawców. Ponieważ ogólna wartość szacunkowa zadań, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji, niewiele przekracza pulę budżetu obywatelskiego, bo wynosi 332 400 zł, burmistrz Leszek Kawski postanowił, że do projektu przyszłorocznego budżetu miasta wpisze je wszystkie.

W związku z tym nie ma potrzeby przeprowadzenia głosowania.

Do projektu budżetu na 2019 roku wpisane zostaną:

1.Remont ul. Biskupa Jana Dantyszka – 185 000 zł,

2.Wąbrzeskie SOS dla zwierząt – 12 000 zł,

3. Bezpieczne chodniki (cztery odcinki na ul. Sienkiewicza) – 68 400 zł,

4.Ścieżka do jazdy na rolkach (wokół boiska sportowego przy ul. Legionistów) – 42 000 zł,

5. Miejska szopka bożonarodzeniowa – 25 000 zł.

Odrzucone projekty to: „Rozbudowa zespołu pomostów na Jeziorze Zamkowym w Wąbrzeźnie przy ul. Chełmińskiej” oraz „Zakup samochodu uniwersalnego dla WDK”. Ten pierwszy nie może być wpisany do budżetu miasta ponieważ jego zrealizowanie generowałoby dodatkowe koszty corocznego utrzymania i opłat za cumowanie łodzi oraz wykonania operatu wodnoprawnego i pozwolenia wodnoprawnego. Drugi natomiast jest zadaniem inwestycyjnym Wąbrzeskiego Domu Kultury.

– Bardzo dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w tych konsultacjach, zarówno tym, którzy złożyli swoje projekty, jak i tym, którzy poparli ich pomysły – mówi burmistrz Leszek Kawski. – Po raz pierwszy zdarzyło się, że nie będzie głosowania i zadania, które zostały przyjęte, wszystkie będą wpisane do realizacji. Gratuluję! Dziękuję za zaangażowanie społeczne i wysiłek organizacyjny.

Wyniki weryfikacji i opisy projektów TUTAJ