3, 2, 1 – START

Ruszyło głosowanie. Decyduj o swoim mieście – wybierz najlepsze projekty!

 

Głosowanie rozpoczyna się 11 sierpnia i trwać będzie do 14 września do godz. 12.00.

Pamiętajmy! W tym roku możemy wybierać dowolną liczbę zadań, z tym że ich ogólna wartość nie może przekroczyć 300.000 zł. Głosować mogą mieszkańcy zameldowani w Wąbrzeźnie, którzy mają ukończone 16 lat. Głosować można tylko jeden raz.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 12 października br.

 

Ankiety do głosowania dostępne są:

w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18,

oraz w Miejskim Punkcie Informacji przy ul. Poniatowskiego 8 i dodatkowo w Wąbrzeskim Domu Kultury.

Można ją również pobrać z naszej strony – karta-do-glosowania-

 

W ankiecie wpisane są wszystkie projekty, które zostały zatwierdzone do głosowania. Przy każdej pozycji jest miejsce na postawienie znaku X, przy pomocy którego wskazujemy zadania, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w projekcie budżetu miasta na 2016 r.

Pamiętajcie:

– możemy wybrać kilka zadań – z zastrzeżeniem: ich ogólna wartość NIE MOŻE przekroczyć 300.000 zł,

– ankietę do głosowania należy wypełnić czytelnie i poprawnie oraz BEZ SKREŚLEŃ. Pamiętajcie też – należy ją podpisać. Źle wypełniona, niepodpisana nie będzie brana pod uwagę,

– wypełnione i podpisane ankiety dostarczamy do sekretariatu Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, I piętro, pok. nr 20) lub przesyłamy na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem – Budżet obywatelski.

 

Ankiety przyjmowane będą do 14 września do godz. 12.00, w przypadku wysyłki liczyć się będzie data stempla pocztowego.

 

 

Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałki, środy i czwartki 7.30 – 15.30

wtorki 7.30 – 16.30

piątki 7.30 – 14.30

Tel. 56 688 45 06 (sekretariat)

 

Godziny pracy Miejskiego Punktu Informacji obowiązujące do końca sierpnia:

Środy i piątku w godz. 10.00 – 16:00

Tel. 535 540 521

 

WDK, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

karta-do-glosowania