17 projektów zgłoszono do czwartej edycji budżetu obywatelskiego

30 czerwca 2017 r. był ostatnim dniem składania wniosków  do budżetu obywatelskiego. Złożone wnioski przejdą weryfikację. Te, które przebrną przez nią pomyślnie trafią na listę projektów do głosowania. Listę opublikujemy najpóźniej 10 sierpnia.  Głosowanie rozpocznie się 11 sierpnia i trwać będzie do 15 września 2017 r., do godz. 14.00.

Przypominamy. W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec Wąbrzeźna, który ukończył co najmniej 16 lat i jest zameldowany w Wąbrzeźnie. Można złożyć tylko jedną ankietę do głosowania, ponieważ głosować można tylko raz. W ankiecie zaznaczamy dowolną liczbę zadań – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie będzie mogła przekroczyć 300.000 zł.  Wypełnioną i podpisaną ankietę będzie trzeba złożyć w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Wolności 18 z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Już dzisiaj przestrzegamy –  źle wypełniona ankieta lub na której będą skreślenia albo poprawki nie będzie brana pod uwagę, głos będzie nieważny.

Po zweryfikowaniu oddanych głosów, ich zsumowaniu, zadania, które uzyskają największą ich liczbę – aż do wyczerpania kwoty 300.000 zł, zostaną umieszczone w projekcie budżetu na 2018 rok.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 10 października 2016 r.

 

Lista złożonych projektów:

Projekt nr 1

Tytuł: Pływaj w „Przyjaznych Wodach” – zakup sprzętu sportowego do nauki i treningu pływania dla MUKP „Przyjazne Wody”

Koszt szacunkowy: 30.000 zł

Lokalizacja: Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” w Wąbrzeźnie

Opis projektu:

„Zakupiony sprzęt pozwoli uatrakcyjnić zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży. Możliwe stanie się również wzbogacenie oferty Klubu Pływackiego, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportową. Działania te zapewnią promocję miasta Wąbrzeźno dzięki udziałowi dzieci i młodzieży w ogólnopolskich zawodach pływackich.”

 

Projekt nr 2

Tytuł: Stop uciążliwym owadom – wieże lęgowe dla jerzyków

Koszt szacunkowy: 38.000 zł (dwie wieże)

Możliwe dofinansowanie z WFOŚiGW. Koszty eksploatacyjne: 500 zł czyszczenie budek raz w roku oraz raz na 5 lat konserwacja i odmalowanie ok. 4500 zł

Lokalizacja: jedna zlokalizowana na terenie zielonym przy oczku wodnym na ul. Hallera, druga na ul. Tysiąclecia
Opis zadania:

„Projekt dotyczy postawienia wież lęgowych dla ptaków (podobnych do jaskółek, ale z nimi nie spokrewnionych), które broniłyby mieszkańców miasta przed uciążliwymi owadami. Takimi ptakami są jerzyki, które pochodzą z Afryki i przylatują do Polski od połowy kwietnia do sierpnia i wtedy każdy jerzyk zjada codziennie kilkaset (500 i więcej) a w okresie lęgowym od 10 000 do 20 000 owadów dziennie. Ptaki te nie budują gniazd (w naturze gniazdują w szczelinach skalnych), w mieście mieszkają zwykle w otworach wentylacyjnych bloków mieszkalnych. Niestety ze względu na termomodernizację osiedli i zamykanie otworów wentylacyjnych plastikowymi osłonami, ich populacja znacznie spadła, co skutkuje wzrostem liczby owadów. Jest jednak na to rada – miasta stawiają wieże lęgowe dla jerzyków (np. Gdańsk, Toruń), co w znakomity sposób rozwiązuje ten problem. Ponadto ptaki te nie brudzą elewacji budynków (spędzają większość czasu w powietrzu, gdzie ich odchody rozpraszają się. Do tego są wyjątkowo wierne miejscu gniazdowania i zawsze wracają do tego samego miejsca (żyją ok. 20 lat) więc inwestycja w wieże byłaby długoterminowa.”

 

Projekt nr 3

Tytuł: Nowe inicjatywy „Inicjatywy”

Koszt szacunkowy: 11 000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Wraz z rozwojem Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” i chęcią podnoszenia jakości oraz zwiększania ilości i różnorodności organizowanych imprez, członkowie tej organizacji chcieliby zakupić sprzęt potrzebny do ich realizacji oraz odzież do identyfikacji organizatorów.

Sprzęt nagłaśniający, odzież z logiem stowarzyszenia, sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz zakup jachtu szkoleniowo-rekreacyjnego.”

 

Projekt nr 4

Tytuł: Doposażenie drużyny Rugby Werewolves Wąbrzeźno

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Projekt dotyczy doposażenia drużyny Rugby w Wąbrzeźnie w brakujący sprzęt sportowy, co umożliwi dalszy rozwój sportowy drużyny. Głównym założeniem projektu jest doposażenie w nowe piłki, których  brakuje oraz zakup profesjonalnej maty do treningów wydolnościowych, która umożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć w okresie zimowym i podczas złego pogody, dla wszystkich chętnych osób, doidatko0wo zakupione zostałby również stroje sportowe, które przyczyniłby się do  jeszcze większej promocji miasta Wąbrzeźno w trakcie zawodów na terenie całego kraju.”

 

Projekt nr 5

Tytuł: Psilandia – wybieg dla psów

Koszt szacunkowy: 40 000 zł

Lokalizacja: przy ul. gen. Hallera (za garażami)

Opis projektu:

„Projekt dotyczy stworzenia miejsca (wybiegu, placu zabaw i tresury) przeznaczonego dla psów. Zgodnie z zakładanym projektem ww. ogrodzony wybieg ma by ć dostosowany do potrzeb każdego czworonoga i jego właściciela. Dodatkowo będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt do zabawy oraz tresury. Elementem integralnym placu mają być ławki i kosze na psie odchody.”

 

Projekt nr 6

Tytuł: Bezpieczne chodniki

Koszt szacunkowy: 80 000 zł

Lokalizacja: trzy odcinki chodników: przy ul. Sienkiewicza 6, przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przy Sienkiewicza 3 (przedłużenie do ul. Żeromskiego – przy placu zabaw)

Opis projektu:

„Celem realizacji projektu jest bezpieczeństwo mieszkańców. Nawierzchnia jest dziurawa, nierówna, grozi wypadkami, urazami kończyn.”

 

Projekt nr 7

Tytuł projektu: Wymiana nawierzchni w strefie zabaw w Ogródku Jordanowski ze żwirowej na poliuretanową

Koszt szacunkowy: 120 000 zł

Lokalizacja: Ogródek Jordanowski, ul. Mickiewicza

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni żwirowej w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i wykonanie nowej, sprężystej nawierzchni poliuretanowej. Zadanie będzie polegało na:

– usunięciu istniejącej nawierzchni żwirowej oraz pogłębieniu do niezbędnej głębokości strefy wokół urządzeń,

– wykonanie warstwy odsączającej i warstw podbudowy zgodnie z wytycznymi technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej,

– wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół urządzeń zabawowych.

Realizacja projektu powinna być poprzedzona opracowaniem dokumentacji technicznej przedsięwzięcia i dokonaniem niezbędnych czynności administracyjno-formalnych (uzgodnienie z konserwat9orem zabytków, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych). O ile będzie to wymagane technologią wykonania nawierzchni poliuretanowej może pojawić się konieczność tymczasowego demontażu urządzeń.”

 

Projekt nr 8

Tytuł: Rozbudowa przystani – kompleksu rekreacyjno-wędkarskiego na Jeziorze Zamkowym

Koszt szacunkowy: 48 000 zł

Lokalizacja: ul. Chełmińska, Stanica Wędkarska

Opis projektu:

„Rozbudowa istniejącego pomostu przybrzeżnego do stałego i doraźnego cumowania jednostek pływających oraz montaż dodatkowej latarni oświetleniowej (1 szt.).”

 

Projekt nr 9

Tytuł: Wykonanie strefy wypoczynku na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Koszt szacunkowy: 21.500 zł

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się wykonanie składanego zadaszenia miejsc siedzących zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. Zadaszenie wykonane zostanie ze składanej markizy model „syncra fix” o powierzchni 30 m2. Markiza będzie solidnej konstrukcji, pokrycie z wytrzymałego i wodoodpornego materiału. Dzięki zastosowaniu sterowania elektrycznego wraz z czujnikiem wiatru markiza będzie łatwa w obsłudze i bezpieczna. Duże wymiary markizy zapewnią dużą ilość cienia oraz ochronę przed deszczem. Markiza montowana będzie na fundamencie betonowym. Pod markizą ustawiony zostanie zestaw stołu do szachów i chińczyka wraz z ławkami oraz istniejące ławki parkowe.

Szczegółowy opis proponowanej markizy tutaj: http://www.decosquare.pl/pergole/markilux-syncra-fix

Szczegółowy opis proponowanego stołu do szachów i chińczyka tutaj: http://www.eko-arkady.pl/stol-do-gry-sg021-w-szachy-chinczyka-lub-karty-p-1211.html

 

Projekt nr 10

Tytuł: Stworzenie miejsca spotkań na Górze Zamkowej w Wąbrzeźnie

Koszt szacunkowy: 44.000 zł

Lokalizacja: działka nr 436/2, Wąbrzeźno

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się budowę altany wraz z ławo-stołami, paleniska z siedziskami oraz obrotowego rusztu grilla na terenie rekreacyjnym w okolicach Góry Zamkowej w Wąbrzeźnie. W chwili obecnej na terenie przewidzianym do realizacji niniejszego przedsięwzięcia urządzone jest prowizoryczne miejsce na ognisko. Altana i ławo-stoły wykonane będą z drewna. Altana będzie wykonana z trzech połączonych segmentów o długości łącznej ok. 15 metrów. Palenisko ogniska oraz siedziska wykonane będą z kamienia – będą odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Ruszt obrotowy wykonany będzie ze stali – w technologii odpornej na warunki atmosferyczne oraz wysoką temperatur ę. Teren przedsięwzięcia będzie oświetlony poprzez montaż 2 lamp parkowych – zasilanych z linii oświetlenia parkowego ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Zamkowym. Dodatkowo przeprowadzony zostanie zabieg prześwietlenia drzew, ab poprawić widok na jezioro.”

 

Projekt nr 11

Tytuł: Bezpieczna dzielnica

Koszt szacunkowy: 35.000 zł

Lokalizacja: teren bloków mieszkalnych na ulicy Sieniewicza i Niedziałkowskiego (tzw. osiedle Matejki)

 

Opis projektu: Zakup i zamontowanie kamer na terenie osiedle Matejki znacznie poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenia mienia.

 

Projekt nr 12

Tytuł: Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień

Koszt szacunkowy:  65.000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna i w miarę potrzeb powiatu wąbrzeskiego

„Opis projektu: Coraz liczniejsze nagłe i gwałtowne anomalia pogodowe zmuszają jednostki straży pożarnych do podejmowania licznych działań ratowniczych związanych z usuwaniem powalonych drzew, zerwanych dachów czy też zalanych obiektów i terenów. W takich sytuacjach niezbędne są w dyspozycji na terenie miasta duże siły i środki. Zastępy OSP w Wąbrzeźnie przygotowane są do tych działań, brakuje jednak w odpowiedniej ilości i rodzaju sprzętu specjalistycznego, między innymi pomp pożarniczych, pił spalinowych i odzieży ochronnej dla interweniujących strażaków.”

 

Projekt nr 13

Tytuł: Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego, m.in. kula do zorbingu, paintball, drony, kule wodne na imprezy organizowane dla mieszkańców Wąbrzeźna

Koszt szacunkowy: 49.100 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwielbiających wyzwania, przyrodę i przygodę. Kula do zorbingu, ubrania moro, sprzęt do paintballa, drony, wodne kule, zestaw do gier i zabaw grupowych (gra integracyjna BINGO, koło fortuny, gigantyczne karty gra SERSA, piłki do skakania, gigantyczna kostka do gry, mega skakanki), ziemny wykrywacz metali, drobny sprzęt survivalowe, gigantyczne piłkarzyki, dmuchane urządzenie do rywalizacji, ring bokserski z oprzyrządowaniem, rury skoczki oraz narty wieloosobowe – będą przeznaczone do darmowego  korzystania w ramach imprez organizowanych przez wąbrzeskie stowarzyszenie INICJATYWA. W związku z tym, że jest to sprzęt nietypowy, unikalny i drogi, więc nie każdego stać, by można go kupić indywidualnie. Ponadto niektóre sprzęty, np. drony mogą służyć do prowadzenia warsztatów dla młodych adeptów bezzałogowego latania.”

 

 

Projekt nr 14

Tytuł: Modernizacja placu zabaw przy ul. Spokojna 10

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: Istniejący plac zabaw między blokami przy Spokojnej 10 i Sportowej.

Opis projektu: Modernizacja placu zabaw będzie polegała na wymianie wieżyczki z wejściem na zjeżdżalnię, wymianie podwójnej bujaczki, bujaczki wazki oraz naprawie karuzeli.

 

Projekt nr 15

Tytuł: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: plac zabaw przy budynku położonym przy ul. Tysiąclecia 2

Opis projektu:

„Wymiana zjeżdżalni z wieżyczką, wymiana podwójnej huśtawki i ważki.”

 

Projekt nr 16

Tytuł: Zakup dresów, ortalionów i toreb piłkarskich

Koszt szacunkowy: 58.000 zł

Lokalizacja: MKS Unia, ul. Tysiąclecia 3, Wąbrzeźno

Opis projektu:

„Projekt dotyczy zakupu dresów treningowych, ortalionów i toreb piłkarskich dla wszystkich zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Unia Wąbrzeźno.

 

Projekt nr 17

Tytuł: Zakątek radości – mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży

Koszt szacunkowy: 65.000 zł

Lokalizacja: teren miasta – miejsca, w których odbywają się imprezy organizowane przez WDK i inne jednostki miejskie

Opis projektu:

„Projekt dotycz zakupu wyposażenia niezbędnego do stworzenia mobilnego placu zabaw dla dzieci. „Zakątek radości” to miejsce dające możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu na zabawie jak i rekreacji. „Dmuchańce”, trampoliny, piankowe klocki – to tylko niektóre z elementów – zakładanych w projekcie – mogących ubogacić imprezy miejskie organizowane dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wąbrzeźno. W ramach projektu planowany jest również zakup materacy piankowych i agregatu prądotwórczego wraz z kompresorem, który umożliwi korzystanie z placu zabaw w miejscach, gdzie nie ma dostępu do prądu.

Realizacja projektu to urozmaicenie familijnych imprez plenerowych, a także możliwość stworzenia podstawowej bazy do kreacji zajęć wakacyjnych/feryjnych organizowanych przez jednostki miejskie. To również szansa na wzbogacenie skromnej bazy edukacyjno – zabawowej Wąbrzeskiego Domu Kultury.”