Znamy już wyniki budżetu obywatelskiego

6 zadań, zgłoszonych przez mieszkańców miasta do budżetu obywatelskiego burmistrz Leszek Kawski wpisze do projektu przyszłorocznego budżetu miasta.

W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono 15 zadań, 5 z nich z różnych przyczyn odpadło w czasie weryfikacji i ostatecznie wybieraliśmy zadania spośród pozostałych 10. Liczba zadań, które mogliśmy poprzeć ograniczona była wyłącznie ich ogólną wartością, która nie mogła przekroczyć puli budżetu obywatelskiego, czyli 300.000 zł.

Głosowanie trwało od 11 sierpnia do 14 września br. Złożono 3508 ankiet. Niestety sporo ankiet, bo aż 574 było nieważnych. Główne przyczyny ich nieważności to: nieprzestrzeganie zasady: głosujemy tylko raz, brak podsumowania swojego wyboru (podania liczby projektów i ich ogólnej wartości) czy też skreślenia powodujące nieczytelność ankiety.

Najwięcej głosów zdobyły projekty „Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet” o wartości 30.000 zł, 2) zakup katamaranu – 40.600 zł, 3) system multimedialny dla parafii MBKP – 32.000 zł, 4) przebudowa plaży i kąpieliska – 150.000 zł i 5) izba pamięci wąbrzeskiego pożarnictwa na kwotę 109.400 zł. To ostatnie zadanie nie może być jednak przyjęte do realizacji, ponieważ po odjęciu wartości pierwszych czterech w puli budżetu zostaje do dyspozycji tylko 47.400 zł. Zgodnie z zasadą budżetu obywatelskiego, pula ta przechodzi na następne w kolejności zadania, czyli w tym przypadku na sprzęt sportowy dla Wilkołaków – 12.000 zł i doposażenie placu zabaw przy ul. Generała Hallera 15 i 3 – 31.500 zł.

Tak więc, do przyszłorocznego projektu budżetu miasta burmistrz Leszek Kawski wpisze 6 zadań zgłoszonych przez mieszkańców.

 

Podsumowanie głosowania

 

Lp.

NAZWA PROJEKTU

SZACUNKOWA WARTOŚĆ
W ZŁ
ILOŚĆ GŁOSÓW MIEJSCE
W GŁOSOWANIU
Przeszły
do realizacji (kolejność wg głosów i wartości)
1. Doposażenie placu zabaw przy
ul. Generała Hallera 15 i 3
31.500 349 7 6
2. Rozwój Klubu Aktywnych Kobiet 30.000 1286 1 1
3. Sprzęt sportowy dla Wilkołaków 12.000 555 6 5
4. System multimedialny dla parafii MBKP 32.000 876 3 3
5. Tablica pamięci ks. Ksawerego Połomskiego 5.000 77 10  
6. Izba pamięci wąbrzeskiego pożarnictwa 109.400 698 5  
7. Zakup katamaranu ratowniczego systemu woda – lód na wyposażenie OSP
w Wąbrzeźnie
40.600 953 2 2
8. Wymiana nawierzchni placu zabaw w Ogródku Jordanowskim 120.000 256 8  
9. Przebudowa plaży i kąpieliska
na Jeziorze Zamkowym
150.000 735 4 4

realizacja przełożona na 2018 r.

10. Telebim 180.000 88 9

 

Liczba wszystkich złożonych ankiet: 3508
Liczba wszystkich oddanych głosów: 6927

Liczba ankiet ważnych: 2934
Liczba oddanych głosów ważnych: 5873

Liczba ankiet nieważnych: 574 (w tym 162 podwójne)
Liczba głosów nieważnych: 1054

Wartość ogólna projektów do realizacji: 296 100 zł

 

 

Ps.

Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym jest jednym z sześciu projektów, które miało być wpisane do realizacji w 2017 roku. Zadanie jednak nie znalazło się w przyszłorocznym planie budżetu miasta. Jego wykonanie zostało przełożone na rok 2018. Przyczyną zmiany terminu jest planowana przebudowa i rozbudowa amfiteatru, której realizację zaplanowano na 2017 i 2018 rok.