Wyniki IV edycji budżetu obywatelskiego

W sumie osiem zadań realizowanych będzie w 2018 roku z budżetu obywatelskiego, siedem z nich zostało wybranych w tegorocznej edycji.

 

W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono 17 zadań, 5  z nich z różnych przyczyn odpadło w czasie weryfikacji i ostatecznie  w głosowaniu mogliśmy wybierać spośród 12. Głosować mogliśmy tylko raz na dowolną liczbę projektów  – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie przekraczała 300.000 zł.

Głosowanie trwało od 11 sierpnia do 15 września br. Swoje głosy oddało 2440 osób, 77 głosów było nieważnych. Głównymi przyczynami ich nieważności były brak zameldowania w Wąbrzeźnie, skreślenia, powodujące nieczytelność druku, oraz źle wypełnione lub niewypełnione rubryki.

Najwięcej głosów, bo 1115 zdobył projekt pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień” o wartości 65.000 zł. Szczegółowe dane z głosowania podajemy w tabelce poniżej. Uwaga! Projekt, który w głosowaniu zajął 7. miejsce – „Bezpieczne chodniki (ul. Sienkiewicza 1, 3 i 6) –  nie został wpisany do realizacji, ponieważ jego wartość przekroczyła kwotę, która została do dyspozycji po zsumowaniu sześciu zadań.

Do projektu przyszłorocznego budżetu miasta burmistrz wpisze 7 zadań z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego oraz 1 zadanie z edycji ubiegłorocznej. Zaległy projekt to „Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym” o wartości 150.000 zł.  Jego wykonanie zostało przełożone na 2018 rok, ponieważ w tym roku trwa przebudowa amfiteatru, który bezpośrednio sąsiaduje z plażą, a niebawem też rozpocznie się rozbiórka mostu, do którego dogodny dojazd będzie możliwy od strony plaży.

 

A oto wyniki budżetu obywatelskiego na 2018 rok

Lp.

Nazwa projektu Szacunkowa wartość
(w zł)
Liczba głosów Miejsce w głosowaniu Przeszły do realizacji
1. Pływaj w „Przyjaznych wodach” – zakup sprzętu sportowego do nauki i treningu pływania 30.000 764 2. 2.
2. Stop uciążliwym owadom – wieże lęgowe dla jerzyków 38.000 401 8. 7.
3. Doposażenie w sprzęt sportowy
do uprawiania rugby
8.250 484 5. 5.
4. Psilandia – wybieg dla psów
(ul. Hallera)
40.000 479 6. 6.
5. Bezpieczne chodniki
(ul. Sienkiewicza 1, 3 i 6)
80.000 442 7.  
6. Wymiana nawierzchni w strefie zabaw w Ogródku Jordanowskim ze żwirowej na poliuretanową 120.000 399 9.  
7. Bezpieczna dzielnica  – zakup kamer do monitoringu
(bloki przy ul. Sienkiewicza
i Niedziałkowskiego)
35.000 517 4. 4.
8. Zakup sprzętu specjalistycznego
do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień
65.000 1115 1. 1.
9. Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego na imprezy organizowane dla mieszkańców Wąbrzeźna 43.400 327 11.  
10. Modernizacja placu zabaw
przy ul. Spokojnej 10
25.000 304 12.  
11. Wymiana urządzeń zabawowych
na placu zabaw
przy ul. Tysiąclecia 2
25.000 354 10.  
12. Zakątek radości – mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży 65.000 571 3. 3.

 

Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu:  2440

Liczba głosów nieważnych: 77

Liczba głosów ważnych: 2363

Ogólna wartość projektów do realizacji 281.250 zł

 

Wąbrzeźno, 9 października 2017 roku