Wynik weryfikacji projektów

Projekty złożone przez mieszkańców do czwartej edycji budżetu obywatelskiego zostały zweryfikowane pod względem formalnym i prawnym. 5 projektów zostało odrzuconych, 12 trafiło na listę projektów do głosowania. Druki „Ankieta – głosowanie” – będzie można pobierać od 11 sierpnia w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20).

 

Projekt nr 1

Tytuł: Pływaj w „Przyjaznych Wodach” – zakup sprzętu sportowego do nauki i treningu pływania dla MUKP „Przyjazne Wody”

Koszt szacunkowy: 30.000 zł

Lokalizacja: Miejski Uczniowski Klub Pływacki „Przyjazne Wody” w Wąbrzeźnie

Opis projektu:

„Zakupiony sprzęt pozwoli uatrakcyjnić zajęcia pływackie dla dzieci i młodzieży. Możliwe stanie się również wzbogacenie oferty Klubu Pływackiego, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportową. Działania te zapewnią promocję miasta Wąbrzeźno dzięki udziałowi dzieci i młodzieży w ogólnopolskich zawodach pływackich.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Warunek. Sprzętem do nauki pływania dysponować będzie Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji (spółka prowadząca Pływalnię Miejską). Korzystać z niego będą mogli wszyscy mieszkańcy miasta (nieodpłatnie), w tym również zawodnicy MUKP „Przyjazne Wody”.

Nowa nazwa projektu: Pływaj w „Przyjaznych Wodach” – zakup sprzętu sportowego do nauki i treningu pływania

 

 

Projekt nr 2

Tytuł: Stop uciążliwym owadom – wieże lęgowe dla jerzyków

Koszt szacunkowy: 38.000 zł (dwie wieże)

Możliwe dofinansowanie z WFOŚiGW. Koszty eksploatacyjne: 500 zł czyszczenie budek raz w roku oraz raz na 5 lat konserwacja i odmalowanie ok. 4500 zł.

Lokalizacja: jedna zlokalizowana na terenie zielonym przy oczku wodnym na ul. Hallera, druga na ul. Tysiąclecia
Opis zadania:

„Projekt dotyczy postawienia wież lęgowych dla ptaków (podobnych do jaskółek, ale z nimi nie spokrewnionych), które broniłyby mieszkańców miasta przed uciążliwymi owadami. Takimi ptakami są jerzyki, które pochodzą z Afryki i przylatują do Polski od połowy kwietnia do sierpnia i wtedy każdy jerzyk zjada codziennie kilkaset (500 i więcej) a w okresie lęgowym od 10 000 do 20 000 owadów dziennie. Ptaki te nie budują gniazd (w naturze gniazdują w szczelinach skalnych), w mieście mieszkają zwykle w otworach wentylacyjnych bloków mieszkalnych. Niestety ze względu na termomodernizację osiedli i zamykanie otworów wentylacyjnych plastikowymi osłonami, ich populacja znacznie spadła, co skutkuje wzrostem liczby owadów. Jest jednak na to rada – miasta stawiają wieże lęgowe dla jerzyków (np. Gdańsk, Toruń), co w znakomity sposób rozwiązuje ten problem. Ponadto ptaki te nie brudzą elewacji budynków (spędzają większość czasu w powietrzu, gdzie ich odchody rozpraszają się). Do tego są wyjątkowo wierne miejscu gniazdowania i zawsze wracają do tego samego miejsca (żyją ok. 20 lat), więc inwestycja w wieże byłaby długoterminowa.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

 

 

Projekt nr 3

Tytuł: Nowe inicjatywy „Inicjatywy”

Koszt szacunkowy: 11 000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Wraz z rozwojem Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” i chęcią podnoszenia jakości oraz zwiększania ilości i różnorodności organizowanych imprez, członkowie tej organizacji chcieliby zakupić sprzęt potrzebny do ich realizacji oraz odzież do identyfikacji organizatorów. Sprzęt nagłaśniający, odzież z logiem stowarzyszenia, sprzęt sportowo-rekreacyjny oraz zakup jachtu szkoleniowo-rekreacyjnego.”

 

Wynik weryfikacji: projekt odrzucony

Miasto dysponuje już sprzętem nagłaśniającym, niezbędnym do prowadzenia imprez miejskich. Z budżetu miasta nie można finansować zakupu odzieży dla członków stowarzyszenia. Pomysł zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego do prowadzenia imprez miejskich pokrywa się z dwoma innymi projektami, które pomyślnie przeszły weryfikację. Stowarzyszenie Inicjatywa nie prowadzi klubu wodnego ani też żadna jednostka samorządowa, której można byłoby powierzyć jacht do dyspozycji i bezpiecznego dla mieszkańców wykorzystywania

 

Projekt nr 4

Tytuł: Doposażenie drużyny Rugby Werewolves Wąbrzeźno

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Projekt dotyczy doposażenia drużyny Rugby w Wąbrzeźnie w brakujący sprzęt sportowy, co umożliwi dalszy rozwój sportowy drużyny. Głównym założeniem projektu jest doposażenie w nowe piłki, których  brakuje oraz zakup profesjonalnej maty do treningów wydolnościowych, która umożliwi bezpieczne prowadzenie zajęć w okresie zimowym i podczas złej pogody, dla wszystkich chętnych osób, dodatkowo zakupione zostałby również stroje sportowe, które przyczyniłby się do  jeszcze większej promocji miasta Wąbrzeźno w trakcie zawodów na terenie całego kraju.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Warunek: Zakupionym sprzętem dysponować będzie Szkoła Podstawowa nr 3 w Wąbrzeźnie. Ze sprzętu będą mogli nieodpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta, w tym również członkowie klubu WSR Werewolves.

Wartość projektu po weryfikacji: 8 250 zł. Wartość projektu została zmniejszona o kwotę 6.750 zł. Z projektu wyłączone zostały koszty zakupu strojów sportowych.

Nowa nazwa projektu: Doposażenie w sprzęt sportowy do uprawiania rugby

 

Projekt nr 5

Tytuł: Psilandia – wybieg dla psów

Koszt szacunkowy: 40 000 zł

Lokalizacja: przy ul. gen. Hallera (za garażami)

Opis projektu:

„Projekt dotyczy stworzenia miejsca (wybiegu, placu zabaw i tresury) przeznaczonego dla psów. Zgodnie z zakładanym projektem ww. ogrodzony wybieg ma być dostosowany do potrzeb każdego czworonoga i jego właściciela. Dodatkowo będzie wyposażony w odpowiedni sprzęt do zabawy oraz tresury. Elementem integralnym placu mają być ławki i kosze na psie odchody.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty


Projekt nr 6

Tytuł: Bezpieczne chodniki

Koszt szacunkowy: 80 000 zł

Lokalizacja: trzy odcinki chodników: przy ul. Sienkiewicza 6, przy ul. Sienkiewicza 1 oraz przy Sienkiewicza 3 (przedłużenie do ul. Żeromskiego – przy placu zabaw)

Opis projektu:

„Celem realizacji projektu jest bezpieczeństwo mieszkańców. Nawierzchnia jest dziurawa, nierówna, grozi wypadkami, urazami kończyn.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

 

Projekt nr 7

Tytuł: Wymiana nawierzchni w strefie zabaw w Ogródku Jordanowski ze żwirowej na poliuretanową

Koszt szacunkowy: 120 000 zł

Lokalizacja: Ogródek Jordanowski, ul. Mickiewicza

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się wymianę istniejącej nawierzchni żwirowej w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych i wykonanie nowej, sprężystej nawierzchni poliuretanowej. Zadanie będzie polegało na:

– usunięciu istniejącej nawierzchni żwirowej oraz pogłębieniu do niezbędnej głębokości strefy wokół urządzeń,

– wykonanie warstwy odsączającej i warstw podbudowy zgodnie z wytycznymi technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej,

– wykonanie nawierzchni poliuretanowej wokół urządzeń zabawowych.

Realizacja projektu powinna być poprzedzona opracowaniem dokumentacji technicznej przedsięwzięcia i dokonaniem niezbędnych czynności administracyjno-formalnych (uzgodnienie z konserwatorem zabytków, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych). O ile będzie to wymagane technologią wykonania nawierzchni poliuretanowej może pojawić się konieczność tymczasowego demontażu urządzeń.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

 

 

Projekt nr 8

Tytuł: Rozbudowa przystani – kompleksu rekreacyjno-wędkarskiego na Jeziorze Zamkowym

Koszt szacunkowy: 48 000 zł

Lokalizacja: ul. Chełmińska, Stanica Wędkarska

Opis projektu:

„Rozbudowa istniejącego pomostu przybrzeżnego do stałego i doraźnego cumowania jednostek pływających oraz montaż dodatkowej latarni oświetleniowej (1 szt.).”

 

Wynik weryfikacji: projekt odrzucony

Rozbudowa pomostu – według przedłożonego projektu – nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest niecelowa i droga w wykonaniu. Przedłużenie pomostu wiązałoby się m.in. z wybetonowaniem odcinka nabrzeża (co byłoby niepotrzebną ingerencją w środowisko naturalne) oraz wstawieniem bali wzmacniających ścieżkę i pomosty.

 

 

Projekt nr 9

Tytuł: Wykonanie strefy wypoczynku na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Koszt szacunkowy: 21.500 zł

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się wykonanie składanego zadaszenia miejsc siedzących zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie. Zadaszenie wykonane zostanie ze składanej markizy model „syncra fix” o powierzchni 30 m2. Markiza będzie solidnej konstrukcji, pokrycie z wytrzymałego i wodoodpornego materiału. Dzięki zastosowaniu sterowania elektrycznego wraz z czujnikiem wiatru markiza będzie łatwa w obsłudze i bezpieczna. Duże wymiary markizy zapewnią dużą ilość cienia oraz ochronę przed deszczem. Markiza montowana będzie na fundamencie betonowym. Pod markizą ustawiony zostanie zestaw stołu do szachów i chińczyka wraz z ławkami oraz istniejące ławki parkowe.

Szczegółowy opis proponowanej markizy tutaj: http://www.decosquare.pl/pergole/markilux-syncra-fix

Szczegółowy opis proponowanego stołu do szachów i chińczyka tutaj: http://www.eko-arkady.pl/stol-do-gry-sg021-w-szachy-chinczyka-lub-karty-p-1211.html

 

Wynik weryfikacji: projekt odrzucony

Realizacja tego projektu na Placu Jana Pawła II budzi wiele wątpliwości. Zamocowanie zaproponowanych urządzeń naruszy nawierzchnię rynku, a zaproponowane zadaszenie nie współgra ze stylem „starówki”. Nie ma też żadnej gwarancji, że konstrukcja oraz plandeka są na tyle odporne, aby wytrzymały bardzo silne wiatry, które są ostatnio częstym zjawiskiem atmosferycznym. Z dotychczasowych obserwacji można wyciągnąć też wniosek, że zakup zestawu stołów do szachów i chińczyka będzie wydatkiem bezsensownym. Stoły do gry w szachy, warcaby znajdują się m.in. w „Zakątku seniora” przy ul. Niedziałkowskiego oraz w Ogródku Jordanowskim przy ul. Mickiewicza. Prawie nikt z nich nie korzysta. Nie są więc popularne wśród mieszkańców i wynika z tego, że nie takich propozycji oczekują.

Ponadto, zgodnie z koncepcją zagospodarowania rynku, jego wolny obszar ma być  przeznaczany na urządzanie tzw. kawiarenek letnich.

Na Placu Jana Pawła II urządzane są również imprezy plenerowe, na czas których rozstawiana jest duża scena – element, który zakłóca charakter tej części miasta. „Strefa wypoczynku” – wykonana według zaproponowanego projektu, jako kolejny duży element architektoniczny wprowadziłaby jeszcze większy chaos estetyczny.

 

 

Projekt nr 10

Tytuł: Stworzenie miejsca spotkań na Górze Zamkowej w Wąbrzeźnie

Koszt szacunkowy: 44.000 zł

Lokalizacja: działka nr 436/2, Wąbrzeźno

Opis projektu:

„W ramach projektu przewiduje się budowę altany wraz z ławo-stołami, paleniska z siedziskami oraz obrotowego rusztu grilla na terenie rekreacyjnym w okolicach Góry Zamkowej w Wąbrzeźnie. W chwili obecnej na terenie przewidzianym do realizacji niniejszego przedsięwzięcia urządzone jest prowizoryczne miejsce na ognisko. Altana i ławo-stoły wykonane będą z drewna. Altana będzie wykonana z trzech połączonych segmentów o długości łącznej ok. 15 metrów. Palenisko ogniska oraz siedziska wykonane będą z kamienia – będą odporne na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne. Ruszt obrotowy wykonany będzie ze stali – w technologii odpornej na warunki atmosferyczne oraz wysoką temperatur ę. Teren przedsięwzięcia będzie oświetlony poprzez montaż 2 lamp parkowych – zasilanych z linii oświetlenia parkowego ścieżki pieszo-rowerowej przy Jeziorze Zamkowym. Dodatkowo przeprowadzony zostanie zabieg prześwietlenia drzew, ab poprawić widok na jezioro.”

 

Wynik weryfikacji: projekt odrzucony

Pomysł stworzenia miejsca spotkań na Górze Zamkowej jest bardzo ciekawą inicjatywą.  Projekt jednak musiał był odrzucony, ponieważ aktualnie trwają prace przy planie budowlano-wykonawczym zagospodarowania terenu Podzamcza. Przewidziano w nim również miejsce spotkań przy grillu. Jest ono w swoim charakterze i konstrukcji podobne do  zaproponowanego.

 

 

Projekt nr 11

Tytuł: Bezpieczna dzielnica

Koszt szacunkowy: 35.000 zł

Lokalizacja: teren bloków mieszkalnych na ulicy Sienkiewicza i Niedziałkowskiego (tzw. osiedle Matejki)

Opis projektu: Zakup i zamontowanie kamer na terenie osiedla Matejki znacznie poprawi stan bezpieczeństwa mieszkańców i zabezpieczenia mienia.

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

 

 

 Projekt nr 12

Tytuł: Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień

Koszt szacunkowy:  65.000 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna i w miarę potrzeb powiatu wąbrzeskiego

„Opis projektu: Coraz liczniejsze nagłe i gwałtowne anomalia pogodowe zmuszają jednostki straży pożarnych do podejmowania licznych działań ratowniczych związanych z usuwaniem powalonych drzew, zerwanych dachów czy też zalanych obiektów i terenów. W takich sytuacjach niezbędne są w dyspozycji na terenie miasta duże siły i środki. Zastępy OSP w Wąbrzeźnie przygotowane są do tych działań, brakuje jednak w odpowiedniej ilości i rodzaju sprzętu specjalistycznego, między innymi pomp pożarniczych, pił spalinowych i odzieży ochronnej dla interweniujących strażaków.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

 

 

Projekt nr 13

Tytuł: Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego, m.in. kula do zorbingu, paintball, drony, kule wodne na imprezy organizowane dla mieszkańców Wąbrzeźna

Koszt szacunkowy: 49.100 zł

Lokalizacja: teren Wąbrzeźna

Opis projektu:

„Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych uwielbiających wyzwania, przyrodę i przygodę. Kula do zorbingu, ubrania moro, sprzęt do paintballa, drony, wodne kule, zestaw do gier i zabaw grupowych (gra integracyjna BINGO, koło fortuny, gigantyczne karty gra SERSA, piłki do skakania, gigantyczna kostka do gry, mega skakanki), ziemny wykrywacz metali, drobny sprzęt survivalowy, gigantyczne piłkarzyki, dmuchane urządzenie do rywalizacji, ring bokserski z oprzyrządowaniem, rury skoczki oraz narty wieloosobowe – będą przeznaczone do darmowego  korzystania w ramach imprez organizowanych przez wąbrzeskie stowarzyszenie INICJATYWA. W związku z tym, że jest to sprzęt nietypowy, unikalny i drogi, więc nie każdego stać, by można go kupić indywidualnie. Ponadto niektóre sprzęty, np. drony mogą służyć do prowadzenia warsztatów dla młodych adeptów bezzałogowego latania.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Warunek. Sprzętem survivalowo – animacyjnym dysponować będzie Wąbrzeski Dom Kultury. Korzystać z niego będą mogli nieodpłatnie wszyscy organizatorzy imprez miejskich, w tym również Stowarzyszenie INICJTYWA. Wartość projektu zmniejszona została o 5.700 zł – z projektu wyłączono zakup dronów oraz ziemnych wykrywaczy metali. Wartość projektu: 43.400.

Nowa nazwa projektu:  Zakup sprzętu survivalowo – animacyjnego na imprezy organizowane dla mieszkańców Wąbrzeźna

 

 

Projekt nr 14

Tytuł: Modernizacja placu zabaw przy ul. Spokojnej 10

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: Istniejący plac zabaw między blokami przy Spokojnej 10 i Sportowej.

Opis projektu:

„Modernizacja placu zabaw będzie polegała na wymianie wieżyczki z wejściem na zjeżdżalnię, wymianie podwójnej bujaczki, bujaczki ważki oraz naprawie karuzeli.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Wartość projektu zwiększono do 25.000 zł

 

Projekt nr 15

Tytuł: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw

Koszt szacunkowy: 15.000 zł

Lokalizacja: plac zabaw przy budynku położonym przy ul. Tysiąclecia 2

Opis projektu:

„Wymiana zjeżdżalni z wieżyczką, wymiana podwójnej huśtawki i ważki.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Wartość projektu zwiększono do 25.000 zł

Nowa nazwa projektu: Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Tysiąclecia 2

 

 

Projekt nr 16

Tytuł: Zakup dresów, ortalionów i toreb piłkarskich

Koszt szacunkowy: 58.000 zł

Lokalizacja: MKS Unia, ul. Tysiąclecia 3, Wąbrzeźno

Opis projektu:

„Projekt dotyczy zakupu dresów treningowych, ortalionów i toreb piłkarskich dla wszystkich zawodników Miejskiego Klubu Sportowego Unia Wąbrzeźno.

 

Wynik weryfikacji: projekt odrzucony

Gmina nie może finansować zakupu ubrań sportowych dla klubów

 

 

Projekt nr 17

Tytuł: Zakątek radości – mobilny plac zabaw dla dzieci i młodzieży

Koszt szacunkowy: 65.000 zł

Lokalizacja: teren miasta – miejsca, w których odbywają się imprezy organizowane przez WDK i inne jednostki miejskie

Opis projektu:

„Projekt dotyczy zakupu wyposażenia niezbędnego do stworzenia mobilnego placu zabaw dla dzieci. „Zakątek radości” to miejsce dające możliwość aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu na zabawie jak i rekreacji. „Dmuchańce”, trampoliny, piankowe klocki – to tylko niektóre z elementów – zakładanych w projekcie – mogących ubogacić imprezy miejskie organizowane dla mieszkańców i turystów odwiedzających Wąbrzeźno. W ramach projektu planowany jest również zakup materacy piankowych i agregatu prądotwórczego wraz z kompresorem, który umożliwi korzystanie z placu zabaw w miejscach, gdzie nie ma dostępu do prądu.

Realizacja projektu to urozmaicenie familijnych imprez plenerowych, a także możliwość stworzenia podstawowej bazy do kreacji zajęć wakacyjnych/feryjnych organizowanych przez jednostki miejskie. To również szansa na wzbogacenie skromnej bazy edukacyjno – zabawowej Wąbrzeskiego Domu Kultury.”

 

Wynik weryfikacji: projekt przyjęty

Warunek: Z mobilnego placu zabaw będą mogli korzystać wszyscy organizatorzy imprez miejskich, w tym również WDK.