STARTUJEMY! 300.000 po raz 5.!

Burmistrz Leszek Kawski  zaprasza mieszkańców do wskazywania inwestycyjnych zadań na 2019 rok w ramach budżetu obywatelskiego. W puli  jest trzysta tysięcy złotych.

– Szanowni Mieszkańcy – mówi burmistrz Leszek Kawski – w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowaliśmy i realizujemy w mieście szereg cennych i ciekawych projektów, jak na przykład nowa przystań nad Jeziorem Zamkowym, harcówka, katamaran ratowniczy, kompleks boisk, place zabaw, letnia świetlica, ścieżka czy też psilandia, która powstanie w tym roku. Wszystkie te obiekty powstały dzięki Waszemu zaangażowaniu w sprawy naszego miasta! Dlatego też z wielką radością zapraszam do udziału w piątej edycji naszego budżetu obywatelskiego i oddaję do Państwa dyspozycji 300.000 zł. Zgłaszajcie swoje pomysły, zmieniajcie swoją okolicę, miasto i decydujcie na co wydać te  pieniądze.

Projekty można zgłaszać do 30 czerwca włącznie. W odróżnieniu od poprzednich edycji, tym razem nasze pomysły muszą dotyczyć inwestycyjnych zadań. Oznacza to, że z puli budżetu obywatelskiego nie będzie można sfinansować drobnych zakupów, takich jak np. strojów, ubrań ochronnych, jakiegoś innego drobnego wyposażenia. Muszą to byś środki trwałe, które będą służyły mieszkańcom dłuższy okres czasu.

 

Jakie zadania?

Przypominamy, że projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą spełniać określone warunki. Można zgłaszać projekty inwestycyjne, modernizacyjne, dotyczące zagospodarowania przestrzeni, dotyczące organizacji imprez kulturalnych, sportowych itp. Muszą być możliwe do wykonania w danym roku budżetowym i nie mogą generować kosztów niewspółmiernych w stosunku do wartości proponowanego zadania.  Należy też pamiętać o tym, aby szacunkowa wartość projektu nie przekroczyła kwoty 300.000 zł.

 

Kto może zgłaszać zadania?

Zadania mogą zgłaszać mieszkańcy Wąbrzeźna, którzy mają ukończone co najmniej 16 lat.

Każdy będzie mógł złożyć jeden projekt zadania. Projekt musi poprzeć co najmniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna.

 

Kto może poprzeć projekt?

Projekt może poprzeć mieszkaniec Wąbrzeźna, który ma ukończone minimum 16 lat. Swojego poparcia można udzielać dowolnej liczbie projektów.

 

Termin zgłaszania

Projekty można zgłaszać do 30 czerwca 2018 r.

Należy złożyć go na formularzu „ankieta-wniosek”. Obowiązkowo trzeba do niego dołączyć ankietę-listę poparcia dla projektu zadania. Projekt musi poprzeć co najmniej 6 mieszkańców Wąbrzeźna (z praktyki już wiemy, że dobrze jest zebrać więcej niż sześć podpisów).

Wniosek wraz z listą poparcia można złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 20), przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem „Budżet obywatelski” lub pocztą elektroniczną na adres: opinie@wabrzezno.com. Wnioski przyjmowane będą do 30 czerwca 2018r.

Druki ankiety-wniosku oraz ankiety-poparcia można pobrać TUTAJ lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta.

 

Weryfikacja wniosków

Projekty złożone przez mieszkańców zostaną zweryfikowane pod względem formalnym, prawnym i technicznym przez pracowników z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Wąbrzeźno. Lista tych, które pozytywnie przejdą tę procedurę, zostanie opublikowana do 10 sierpnia 2018 r.

Wszystkie projekty, które przejdą weryfikację, wezmą udział w głosowaniu.

 

Głosowanie

Głosowanie rozpocznie się 11 sierpnia i trwać będzie do 14 września 2018 r. do godz. 14.00.

W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec Wąbrzeźna, który w dniu głosowania ma co najmniej 16 lat. Głosować można tylko raz. Swojego poparcia możemy udzielić dowolnej liczbie projektów z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie przekroczy 300.000 zł.

Głosowanie odbędzie się poprzez „ankietę-głosowanie”, którą po wypełnieniu trzeba będzie złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Wolności 18 z dopiskiem „Budżet obywatelski”, lub pocztą elektroniczną na adres: opinie@wabrzezno.com – najpóźniej do 14 września 2018 roku do godz. 14.00.

Uwaga! Źle wypełniona ankieta – głosowanie lub na której będą skreślenia, poprawki nie będzie brana pod uwagę, głos będzie nieważny. Prosimy zatem przy wypełnianiu ankiety pamiętać o tej zasadzie!

 

Wyniki głosowania

Po zweryfikowaniu oddanych głosów, ich zsumowaniu, zadania, które uzyskają największą liczbę głosów – aż do wyczerpania kwoty 300.000 zł, zostaną umieszczone w projekcie budżetu na 2019 rok.

Lista oraz wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 15 października 2018 r.

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią zarządzenia Burmistrza Wąbrzeźna z 4 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Wąbrzeźna w sprawie przeznaczenia części środków określonych w projekcie budżetu na rok 2019 na realizację zadań, wskazanych przez  mieszkańców, w którym zawarte są szczegółowe zasady udziału w konsultacjach.

Wszystkim biorącym udział życzymy powodzenia!

 

 Zarządzenie-Burmistrza Wąbrzeźna z 4 czerwca 2018 roku – w sprawie BO na 2019 rok

Załacznik-nr-1-Ankieta-wniosek

Załącznik nr 2- Ankieta – lista poparcia

Załącznik nr 3 – Ankieta – głosowanie

 

Wąbrzeźno, 6 czerwca 2018 r.