Propozycje złożone

Siedem projektów zgłoszono do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

Do 30 czerwca 2018 r. wąbrzeźnianie złożyli 7 wniosków. Etap ich weryfikacji rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 31 lipca. Najpierw sprawdzono czy zostały zachowane podstawowe zasady udziału w konsultacji – mianowicie czy autorzy projektów mają ukończone 16 lat i są mieszkańcami Wąbrzeźna i czy takie same warunki spełniają osoby, które wpisały się na listę poparcia wniosku. Ten etap wszyscy przeszli pomyślnie. Następnym było wezwanie do uzupełnienia dokumentów czy doprecyzowania szczegółów projektów, jak np. wskazania konkretnego miejsca. Po uzupełnieniu dokumentów wnioski trafią do wydziałów, w których przejdą ostateczną weryfikację. Te, które przejdą ją pozytywnie zostaną umieszczone na liście projektów do głosowania, którą opublikujemy do 10 sierpnia. 11 sierpnia rozpocznie się głosowanie, które zakończymy 14 września o godz. 14.00.

W puli budżetu jest 3000 000 zł. Nasi projektodawcy chcą te pieniądze wydać na: remont ul. Biskupa Jana Dantyszka, rozbudowę przystani rekreacyjno-wędkarskiej przy Jeziorze Zamkowym, akcję pn. „Wąbrzeskie S.O.S. dla zwierząt”, remont czterech odcinków chodnika przy ul. Sienkiewicza, budowę ścieżki do jazdy na rolkach, szopkę bożonarodzeniową oraz na zakup samochodu uniwersalnego dla WDK.

Listę złożonych wniosków wraz z opisami zadań opublikujemy po ich uzupełnieniu na stronie http://budzetobywatelski.wabrzezno.com/. Wnioskodawcy mają na to czas do końca tygodnia.