Lista projektów przyjęta do głosowania – BO 2016

5 sierpnia zakończyły się prace przy weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego. Wszystkie zostały przeanalizowane przez pracowników poszczególnych Wydziałów Urzędu Miasta, tam gdzie wystąpiły jakieś wątpliwości proszono wnioskodawców o dodatkowe informacje.

Do budżetu obywatelskiego wpłynęło 15 wniosków. Dwa z nich zostały odrzucone. Projekt na „Budowę placu zabaw przy ul. Tysiąclecia” został odrzucony ponieważ zadanie to będzie wykonane w ramach budżetu miasta z udziałem środków zewnętrznych. Drugi: na budowę ulicy Marii Konopnickiej, przekroczył pulę budżetu obywatelskiego – 300.000 zł.  Pozostałe – 13 uzyskały rekomendacje i są dopuszczone do głosowania.

Głosowanie rozpocznie się 17 sierpnia i trwać będzie do 14 września włącznie. Przeprowadzone będzie przy pomocy ankiety, którą będzie można pobierać (już od 10 sierpnia) z sekretariatu Urzędu Miasta (ul. Wolności 18) i z Miejskiego Punktu Informacji przy ul. Poniatowskiego. Wypełnioną ankietę prosimy dostarczyć – od 17 sierpnia do 14 września włącznie – do sekretariatu Urzędu Miasta lub przesłać ją na adres: Urząd Miasta, ul. Wolności 18 z dopiskiem „Budżet obywatelski”.

Ankietę do głosowania można również pobrać z naszej strony – TUTAJ:

 

Ankieta do głosowania BO 2016 

Każdy mieszkaniec Wąbrzeźna, który ukończył co najmniej 16 lat, będzie mógł głosować tylko raz, udzielając swojego poparcia maksymalnie dwóm projektom.

 

Oto lista projektów pozytywnie zweryfikowanych i dopuszczonych do głosowania:

Nazwa projektu Szacunkowa wartość w zł  
 1. Elektroniczny wyświetlacz tekstów 13.000
2. Budowa ścieżki pieszej i oświetlenie przystani wędkarskiej nad Jeziorem Zamkowym 25.000
 3. Modernizacja placu zabaw, budowa boisk do piłki nożnej, plażowej, ręcznej, siatkowej, zakup stołu tenisowego – na ul. 750-lecia Wąbrzeźna 80.000
 4. Zakątek malucha – plac zabaw przy bloku na ul. Sienkiewicza 1 30.000
 5. Letnia świetlica – ul. Działkowa 65.000
6. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 300.000
7. Przez sport do zdrowia – organizacja turniejów halowej piłki nożnej i turniejów na Orliku, połączona z działalnością charytatywną 30.000
8. Modernizacja oraz uzupełnienie wyposażenia Orkiestry Dętej 47.000
9. Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Mickiewicza 24 i 26 75.000
10. Wąbrzeski Festiwal Turystyczny 29.500
11. Ekwipunek harcerski 95.000
12. Modern School Lab – Dwójkowe Centrum Językowe 35.000
13. Telebim (przenośny, sterowany komputerem, na imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, religijne itd.) 180.000

 

Lista projektów odrzuconych:

1. Budowa placu zabaw przy ul. Tysiąclecia, wartość 300.000 zł – zadanie będzie realizowane w ramach budżetu miasta przy wsparciu środków zewnetrznych

2. Budowa ulicy Konopnickiej – wartość 370.000 zł – koszt zadania przekracza wielkość budżetu obywatelskiego