Lista projektów oddanych pod głosowanie w IV edycji budżetu obywatelskiego Wąbrzeźna na 2018 rok

 

Lista projektów oddanych pod głosowanie w IV edycji budżetu obywatelskiego Wąbrzeźna

Głosowanie rozpocznie się 11 sierpnia i trwać będzie do 15 września 2017 r., do godz. 14.00.

W głosowaniu może wziąć udział mieszkaniec Wąbrzeźna, który ukończył co najmniej 16 lat i jest zameldowany w Wąbrzeźnie. Głosować można tylko raz. Swojego poparcia możemy udzielić dowolnej liczbie projektów z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie będzie mogła przekroczyć 300.000 zł.

Głosowanie odbędzie się poprzez „ankietę-głosowanie”, którą po wypełnieniu trzeba będzie złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Wolności 18 z dopiskiem „Budżet obywatelski”, najpóźniej do 15 września 2017 roku do godz. 14.00.

Uwaga! Źle wypełniona ankieta – głosowanie lub na której będą skreślenia lub poprawki nie będzie brana pod uwagę, głos będzie nieważny. Prosimy zatem przy wypełnianiu ankiety pamiętać o tej zasadzie!

Druki ankiet można pobierać od 11 sierpnia br. w sekretariacie Urzędu Miasta.

Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości do 10 października 2017 r.