Głosowanie dobiega końca

Swoje głosy będzie można oddać już tylko do jutra, do godz. 14.00.

 Od momentu rozpoczęcia głosowania, które ruszyło 11 sierpnia br., mieszkańcy pobrali ok. 6 tys. druków ankiet. Do tej pory wróciło niespełna tysiąc. Ponadto druk można było pobrać ze strony internetowej naszego budżetu obywatelskiego. Skalę zainteresowania tegoroczną  edycją budżetu obywatelskiego poznamy jutro.

Przypominamy, głosowanie trwać będzie do jutra, do godz. 14.00. Głosować mogą mieszkańcy zameldowani w Wąbrzeźnie, którzy mają ukończone 16 lat. Głosować można tylko JEDEN raz (wypełniamy tylko jedną kartę do głosowania, na której zaznaczamy dowolną liczbę projektów – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość szacunkowa nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł).

Druk ankiety do głosowania dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18. Można go również pobrać z naszej strony – TUTAJ

Projekty, na które głosujemy wypisane są w ankiecie. Przy każdej pozycji jest miejsce na postawienie znaku X, przy pomocy którego wskazujemy zadania (bądź zadanie), które powinny znaleźć się w projekcie budżetu miasta na 2018 r.

UWAGA:

– możemy wybrać kilka zadań – z zastrzeżeniem: ich ogólna wartość NIE MOŻE przekroczyć 300.000 zł,

– ankietę do głosowania należy wypełnić czytelnie i poprawnie oraz BEZ SKREŚLEŃ. Pamiętajcie też – należy ją podpisać. Źle wypełniona, niepodpisana nie będzie brana pod uwagę,

– wypełnione i podpisane ankiety dostarczamy do sekretariatu Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, I piętro, pok. nr 20) lub przesyłamy na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem – Budżet obywatelski (w tym przypadku liczyć się będzie data stempla pocztowego).

Wyniki głosowania ogłosimy najpóźniej 10 października br.