Decyduj na co wydać 300.000 zł!

11 sierpnia 2017 roku rusza głosowanie. Wybierać będziemy projekty, zgłoszone przez mieszkańców Wąbrzeźna do budżetu obywatelskiego.

Głosowanie trwać będzie do 15 września 2017 r., do godz. 14.00.

Głosować mogą mieszkańcy zameldowani w Wąbrzeźnie, którzy mają ukończone 16 lat. Głosować można tylko JEDEN raz  (wypełniamy tylko jedną kartę do głosowania, na której zaznaczamy dowolną liczbę projektów – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość szacunkowa nie może przekroczyć kwoty 300.000 zł).

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 10 października br.

 

Druk ankiety do głosowania dostępny:

od 11 sierpnia w sekretariacie Urzędu Miasta przy ul. Wolności 18,

od 16 sierpnia w Miejskim Punkcie Informacji przy ul. Poniatowskiego 8.

Można ją również pobrać z naszej strony – TUTAJ

 

W ankiecie wpisane są wszystkie projekty, które zostały zatwierdzone do głosowania. Przy każdej pozycji jest miejsce na postawienie znaku X, przy pomocy którego wskazujemy zadania, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w projekcie budżetu miasta na 2018 r.

Pamiętajcie:

– możemy wybrać kilka zadań – z zastrzeżeniem: ich ogólna wartość NIE MOŻE przekroczyć 300.000 zł,

– ankietę do głosowania należy wypełnić czytelnie i poprawnie oraz BEZ SKREŚLEŃ. Pamiętajcie też – należy ją podpisać. Źle wypełniona, niepodpisana nie będzie brana pod uwagę,

– wypełnione i podpisane ankiety dostarczamy do sekretariatu Urzędu Miasta (ul. Wolności 18, I piętro, pok. nr 20) lub przesyłamy na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno z dopiskiem – Budżet obywatelski.

Ankiety przyjmowane będą do 15 września, do godz. 14.00, w przypadku wysyłki liczyć się będzie data stempla pocztowego.

 

Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałki, środy i czwartki 7.30 – 15.30

wtorki 7.30 – 16.30

piątki 7.30 – 14.30

Tel. 56 688 45 06 (sekretariat)

 

Miejski Punkt Informacji:

Wtorki  12.00 – 17.00

Środy  10.00 – 16.00

Piątki 10.00 – 16.00

 

Tel. 535 540 521

 

Karta do głosowania – Ankieta – głosowanie